Service image

Sny die Woord Reguit

‘n Boek wat akkurate verstaan van die Skrifte fasiliteer - basiese, belangrike beginsels om in ag te neem en wys op verdraaiings deur filosofiese praktyke en foute weens subjektiwiteit in Bybelvertalings. Belangrikheid van kultuurinvloed onderstreep